Thumb

Ortodonti Tedavisi Hakkında Billinmesi Gerekenler

Ortodonti esas itibariyle dişlerdeki eğrilikleri, karşılıklı dişler arasındaki kapanış bozukluklarını, dişler

arasındaki aralıkları, süremeyip gömülü kalan dişlerin çene içerisindeki konum bozukluklarını

düzeltmekle ilgilenen diş hekimliğinin en eski uzmanlık dalıdır. Ortodonti sadece dişlerdeki

çapraşıklıkları düzeltmekle kalmaz aynı zamanda gelişimsel veya travmatik olarak ortaya çıkabilen

iskeletsel düzeydeki anormal çene gelişimlerinin ve anormal çene ilişkilerinin de düzeltilmesini

sağlar. Bunlardan başlıcaları şunlardır;

1. Alt veya üst çene geriliği

2. Alt veya üst çene ileriliği

3. Üst çenenin iskeletsel darlığı

4. Çenelerde ve yüzdeki asimerti ve eğrilikler

5. Üst ve alt çenenin tam olarak kapanmamasına bağlı ortaya çıkan çeneler arasındaki açıklıklar

6. Üst çenenin alt çeneyi aşırı derecede örttüğü derin örtü kapanışlar

7. Dudak damak yarıkları

8. Doğumsal olarak ortaya çıkan birtakım çene yüz bölgesindeki deformiteler

9. Yüzün profil görünümündeki bozukluklar

Ortodontik tedavi aynı zamanda konuşma, gülme esnasında dudaklarımız ve dişlerimiz arasında olması gereken ideal estetik bir görünümü sağlayacak altın oranların oluşturulmasında da çok büyük rol oynamaktadır. Ortodonti başta da belirtiğimiz üzere diş hekimliğinin en eski uzmanlık alanı olup, bu bağlamda ortodontik tedavilerin muhakkak surette uzmanlık diplomasına sahip ortodonti uzmanı diş hekimleri tarafından yapılması, hastalarda gerçekleştirilecek ortodontik tedavilerinin doğru ve olması gerektiği gibi yapılabilmesi açısından çok büyük önem arz etmektedir. Hastalarımızın bu konuda bilinçli hareket etmesi uzman olmayan kişilerin ortaya çıkartabileceği mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.